Chương trình hội thảo

NGÀY IPV6 VIỆT NAM 2016
HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ IPv6 - CHUNG TAY CUNG CẤP DỊCH VỤ IPv6

Thời gian: 06/05/2016

 

Thời gian

Chủ đề

Tên tổ chức

Người trình bày

8h00

Đón tiếp đại biểu

8h30

 

Giới thiệu đại biểu và

chương trình

 

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

 

8h35-8h45

 

Diễn văn chào mừng

 

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)

 

8h45- 9h00

 

Báo cáo cập nhật tình hình và xu thế triển khai IPv6 trên thế giới

 

Thường trực Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

Link

Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó trưởng phòng Kỹ thuật VNNIC

9h00-9h45

Chủ đề 1:

Cung cấp dịch vụ băng rộng cố định trên nền IPv6

 

Tham luận của FPT Telecom

Link

Ông Trần Thanh Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành Mạng

FPT Telecom

Chương trình tọa đàm và giài đáp ý kiến, trao đổi thảo luận cho chủ đề số 1

9h45-10h00

 

Nghỉ giải lao

 

 

10h00-10h45

 

Chủ đề 2:

IPv6 với các nhà cung cấp dịch vụ nội dung số

 

 

Tham luận của FPT Online và VnExpress

Link

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Phụ trách Trung tâm Kỹ thuật Hà Nội, công ty FPT Online và Báo điện tử VNExpress

Chương trình tọa đàm và giài đáp ý kiến, trao đổi thảo luận cho chủ đề số 2

10h45-11h45

 

Chủ đề 3:

Triển khai IPv6 trên tầm nhìn của doanh nghiệp ICT lớn

Tham luận của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (VIETTEL)

Link

 Ông Nguyễn Hồng Quang

Phòng Truyền dẫn,  Ban Kỹ thuật,

VIETTEL

   Tham luận của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Link

Ông Nguyễn Văn Yên

Trưởng Ban Công nghệ mạng, VNPT

  Chương trình tọa đàm và giài đáp ý kiến, trao đổi thảo luận cho chủ đề số 3

11h45-12h00

 

Thảo luận chung

 

12h00

 

Bế mạc

 

 

 

Ăn trưa tại khách sạn