Liên hệ

PHÒNG QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG VÀ THỐNG KÊ

Trung tâm Internet Việt Nam - 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

04 – 35564944 máy lẻ 700; 701

Email:

pr@vnnic.vn