Danh sách diễn giả

Ông Phan Tâm
Thứ trưởng, Bộ Thông tin & Truyền thông
Ông Trần Minh Tân
Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
Ông Nguyễn Hồng Thắng
Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Ông Nguyễn Hồng Thắng làm việc cho Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) từ năm 2000. Ông là một trong những cán bộ kỹ thuật đầu tiên thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Internet Việt Nam.Ông Nguyễn Hồng Thắng phụ trách mảng công tác kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu phát triển, hệ thống mạng máy chủ tên miền quốc gia .VN, hệ thống trung chuyển Internet quốc gia VNIX. Ông cũng là kỹ sư thiết kế và thiết lập mạng IPv6, hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy phát triển IPv6 tại Việt Nam và là thành viên của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Ông Nguyễn Trung Kiên
Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm Internet Việt Nam
Ông Trần Thanh Hải
Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành mạng FPT Telecom

Anh Trần Thanh Hải hiện tại là kiến trúc sư mạng và phát triển mạng lưới của FPT Telecom. Anh đã tham gia trực tiếp triển khai IPv6 cho hạ tầng cung cấp dịch vụ từ giai đoạn đầu tiên.

Ông Nguyễn Văn Ngọc
Phụ trách Trung tâm kỹ thuật Hà Nội, Công ty FPT Online và Báo Điện tử VNExpress
Ông Nguyễn Hồng Quang
Phụ trách Phòng Truyền dẫn, Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (VIETTEL)

Đại úy Nguyễn Hồng Quang làm việc tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (VIETTEL) từ năm 2005, giữ chức vụ chuyên viên chính mạng truyền dẫn tại Ban Kỹ thuật - VIETTEL.

Ông Nguyễn Văn Yên
Trưởng Ban Công nghệ mạng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

TS Nguyễn Văn Yên đã công tác hơn 20 năm trong ngành Viễn thông, chủ trì nhiều dự án trọng điểm của Tập đoàn như quy hoạch và triển khai Mạng 3G VNP năm 2009,  4G/LTE 2016. Triển khai IPv6 tạo hạ tầng cho các dịch vụ IoT, Cloud là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn VNPT năm 2016