HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ IPv6 - CHUNG TAY CUNG CẤP DỊCH VỤ IPv6 TỚI NGƯỜI SỬ DỤNG

Theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 19/3/2011; điều chỉnh bổ sung theo Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2016 là năm khởi đầu của giai đoạn 3 – giai đoạn cuối của Kế hoạch hành động với mục tiêu chuyển đổi chính thức từ IPv4 sang IPv6 cho toàn bộ hệ thống mạng, dịch vụ Internet trên cả nước.

Tiếp theo thành công của các sự kiện hưởng ứng Ngày IPv6 Việt Nam trong các năm trước, năm nay sẽ diễn ra Hội thảo - tọa đàm mang tên "Hành động quốc gia về IPv6 - Chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng" được tổ chức dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, có sự góp mặt của Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, các giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông, Internet để cùng thảo luận cởi mở, thẳng thắn về hiện trạng, giải pháp, hành động triển khai công tác chuyển đổi IPv6, để cùng chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng.